Wczytywanie...

Wiza biznesowa

W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:

     1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji.
     2. Dwa zdjęcia.
     3. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobytu w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.
     4. Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę prawną, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy.

Zaproszenie od rosyjskiej osoby prawnej lub zarejestrowanej w Rosji zagranicznej firmy musi być sporządzone na druku firmowym i zawierać następujące dane:

  •      - nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji itd.
  •      - adres prawny
  •      - NIP
  •      - cel wjazdu cudzoziemca do Rosji
  •      - podpis osoby uprawnionej
  •      - dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.

Jedno lub dwukrotna wiza biznesowa wystawiana jest na okres do 90 dni. Wielokrotna wiza wystawiana jest na okres do 3 lat, pod warunkiem, że ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni. Przy wydaniu wizy długoterminowej pod uwagę biorą się również inne warunki. Wielokrotna wiza długoterminowa na okres do 1 roku wystawia się na podstawie odpowiedniego zaproszenia i pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy. Wielokrotna długoterminowa wiza na okres powyżej 1 roku wystawia się pod warunkiem wykorzystania dwóch poprzednie wystawionych wielokrotnych wiz na okres do 1 roku.

Zostań naszym Klientem!

Dołącz do zadowolonego grona naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu.